Thứ tư, 18/07/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Chi bộ Trung tâm I tổ chức Hội nghị CBVCLĐ năm học 2017 – 2018 và Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Ngày 18/10/2017, Chi bộ Trung tâm I tổ chức Hội nghị CBVCLĐ năm học 2017 – 2018 và Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đến dự có đầy đủ thành viên là cán bộ công nhân viên chức và người lao động của 3 đơn vị: Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ.

Tại Hội nghị, các đồng chí Lê Mạnh Hà (GĐ TT TTTV), đồng chí Nguyễn Văn Lâm (GĐ TT HTSV), đồng chí Vũ Vương Trưởng (GĐ TT BDCB) trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học mới, trong đó nêu lên những thành tích đã đạt được, những khó khăn còn tồn tại và những điểm hạn chế cần khắc phục của đơn vị mình trong năm học vừa qua. Đồng thời cũng đề ra những phương hướng hoạt động cụ thể cho năm học mới 2017 – 2018.

Hội nghị cũng đã được nghe những ý kiến tham luận, đóng góp của các đồng chí trong đơn vị về phương hướng hoạt động trong năm học mới và những ý kiến đề đạt với Ban giám hiệu nhà trường để các trung tâm hoạt động đạt hiệu quả cao hơn.

Cũng trong ngày 18/10/2017, Chi bộ trung tâm I cũng đã tổ chức đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Văn Lâm (GĐ TT HTSV) được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trung tâm I nhiệm kỳ 2017 – 2020.

TT TTTV

BÌNH LUẬN

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

0 bình luận

Video Clip