Thứ năm, 19/07/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~

Tuyển dụng

Chính sách đặc biệt thu hút giảng viên về trường ĐH Hạ Long

Ngày 13/12/2017 HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIII kỳ họp thứ 7 đã thông qua Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020. Theo đó, chính sách thu hút giai đoạn 2015-2017 tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 và có bổ sung thêm một số ưu đãi đặc biệt đối với ngành Ngôn ngữ Nhật và ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.

1. Điểm mới về chỉ tiêu thu hút trong giai đoạn 2018-2020
Ngôn ngữ Nhật: 4 thạc sĩ
Ngôn ngữ Hàn Quốc: 1 tiến sĩ và 4 thạc sĩ
Ngôn ngữ Trung Quốc: 1 thạc sĩ
Nuôi trồng thuỷ sản: 3 thạc sĩ
Quản lí nguồn lợi thuỷ sản: 4 thạc sĩ
Khoa học máy tính: 1 tiến sĩ
Công nghệ thông tin: 1 thạc sĩ
Quản lí tài nguyên và môi trường: 1 tiến sĩ và 4 thạc sĩ
Kĩ thuật môi trường: 3 thạc sĩ
Quản lí văn hoá: 1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 1 tiến sĩ
Quản trị khách sạn: 1 tiến sĩ và 4 thạc sĩ
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 1 tiến sĩ và 4 thạc sĩ
(Tổng cộng: 7 tiến sĩ và 35 thạc sĩ)
 

2. Điểm mới về yêu cầu bằng cấp:

Quy định cũ: Tiến sĩ đào tạo trong nước hoặc nước ngoài, nhưng Thạc sĩ phải đào tạo ở nước ngoài.

Quy định mới: Riêng thạc sĩ 2 ngành Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc đào tạo trong nước hoặc nước ngoài đều được.

 

3. Điểm mới về mức hỗ trợ thu hút
Quy định cũ: Chỉ hỗ trợ nhà ở từ 3,5 tỷ đến 4,5 tỷ đối với Tiến sĩ.
Quy định mới: Bổ sung đối tượng thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nhật và ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc cũng được hỗ trợ nhà ở với mức từ 750 triệu đến 1,5 tỷ tuỳ theo đào tạo trong nước hay nước ngoài.
 

Ngoài ra các chế độ hỗ trợ thu hút về hỗ trợ một lần, hỗ trợ hàng tháng vẫn giữ nguyên như cũ:

Tuỳ theo đối tượng, người được thu hút sẽ được hỗ trợ một lần tối đa 700 triệu đồng, hỗ trợ hàng tháng tối đa 10 lần mức lương cơ sở và một số chế độ ưu đãi khác.

Xem toàn văn thông tin theo đường links của phòng Tổ chức - Cán bộ trường đại học Hạ Long:

https://sites.google.com/a/moet.edu.vn/phongtccbdhhl/tuyendung/chinhsachdacbietthuhutgiangvienvetruongdhhhalong

Quy định về hồ sơ dự tuyển

https://sites.google.com/a/moet.edu.vn/phongtccbdhhl/tuyendung/quydinhhosodutuyen

BÌNH LUẬN

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

0 bình luận

Video Clip