Thứ năm, 23/11/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Tin tức thông báo

Danh sách trúng tuyển thi năng khiếu và xét học bạ các môn văn hóa hệ cao đẳng Mầm non năm 2016

TT SBD Họ   và  tên Ngày sinh Nơi sinh Gới tính Năm TN Điểm XT
1 01 Vũ Thị Ngọc Ánh 18/08/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 7.33
2 02 Phạm Thị Thanh 14/10/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 7.63
3 03 Trần Thị Hoàng 01/08/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 7.46
4 04 Lại Thanh Hiền 16/04/1997 Quảng Ninh Nữ 2016 7.34
5 05 Lê Thị  Hoa 08/07/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 7.28
6 20 Nguyễn Thị Hải Huyền 14/11/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 8.27
7 06 Đặng Thị Mai Hương 14/12/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 6.67
8 07 Tạ Thị  Hương 09/06/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 7.31
9 08 Hà Phúc Linh 08/12/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 6.87
10 10 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 09/08/1998 Quảng Ninh Nữ 2013 6.98
11 19 Vi Thị  Nhung 03/06/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 8.17
12 11 Lê Hà Phương 11/10/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 8.08
13 18 Nguyễn Thị Thu Phương 26/10/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 7.26
15 13 Nông Thị Thảo 21/12/1997 Quảng Ninh Nữ 2016 8.93
16 15 Hà Thị Thanh Thúy 30/08/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 6.95
17 14 Nguyễn Thị Thanh Thư 10/06/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 7.46
18 16 Hoàng Thị Huyền Trang 01/01/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 8.46
19 17 Nguyễn Thị Trang 12/11/1998 Quảng Ninh Nữ 2016 7.53

BÌNH LUẬN

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

0 bình luận

Video Clip