Thứ hai, 18/12/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Tin đảng bộ

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) và APEC Việt Nam 2017

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo, khối các Cơ quan Tỉnh Quảng Ninh ngày 6/9/2017 về việc tuyên tuyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và APEC Việt Nam 2017. Đảng Ủy trường Đại học Hạ Long đăng tài Đề cương tuyên tuyền

1. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

2. Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017

BÌNH LUẬN

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

0 bình luận

Video Clip