Thứ hai, 18/06/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~

Tin tức

Giảng viên tổ Thể dục – Quân sự (khoa KH Cơ bản – trường đại học Hạ Long) tham gia lớp tập huấn nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực TDTT tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

Sáng ngày 15/11/2016, tại Hội trường Thư viện tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực TDTT tỉnh Quảng Ninh và lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý phong trào TDTT tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

         Sáng ngày 15/11/2016, tại Hội trường Thư viện tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực TDTT tỉnh Quảng Ninh và lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý phong trào TDTT tỉnh Quảng Ninh năm 2016. Đại diện trường Đại học Hạ Long tham gia lớp tập huấn là các đồng chí giáo viên bộ môn Thể dục – Quân sự, khoa Khoa học Cơ bản.

          Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 năm 2016, học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung về xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch….phát triển TDTT, các công tác bồi dưỡng nhân tài, kiểm tra đánh giá sự phát triển thể thao quần chúng, tổ chức chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi đua, khen thưởng và hợp tác quốc tế. Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 năm 2016, học viên được nghiên cứu về các phương pháp luận quản lý thể dục thể thao, cách thức tổ chức hoạt động, tổ chức, thanh tra kiểm tra và phổ biến chính sách  mới ban hành. Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực về công tác quản lý và phát triển phong trào TDTT của tỉnh Quảng Ninh nói chung và trường Đại học Hạ Long nói riêng.

Phùng Đức Nhật

BÌNH LUẬN

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

0 bình luận

Video Clip