Thứ năm, 19/07/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~

Tin tức thông báo

KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU VÀ XÉT HỌC BẠ CÁC MÔN VĂN HÓA HỆ CAO ĐẲNG NĂM 2017 (ĐỢT 3)

TT

SBD

Họ   và

tên

Ngày sinh

Gới tính

Điểm xét tuyển

Ghi chú

 
 

1

001

Nguyễn Kim

Anh

16/08/1999

Nữ

6.58

Đạt

 

2

002

Trần Quế

Chi

01/11/1999

Nữ

7.30

Đạt

 

3

003

Nguyễn Thanh

Hiếu

13/09/1999

Nữ

7.89

Đạt

 

4

004

Nguyễn Thị

Nga

25/11/1999

Nữ

7.68

Đạt

 

5

005

Phạm Bích

Phương

20/06/1999

Nữ

7.30

Đạt

 

6

006

Lê Thị

Quyên

16/08/1999

Nữ

7.53

Đạt

 

7

007

Lục Thị

Thắm

20/04/1998

Nữ

8.03

Đạt

 

8

008

Lê Thu

Thảo

23/02/1999

Nữ

7.28

Đạt

 

9

009

Trịnh Thị Hoài

Thương

08/10/1999

Nữ

6.80

Đạt

 

10

010

Nguyễn Thị Hoài

Hương

23/07/1999

Nữ

7.92

Đạt

 

11

011

Phạm Ngọc

Thúy

29/07/1998

Nữ

6.05

Đạt

 

12

012

Phạm Như

Vân

15/07/1999

Nữ

6.94

Đạt

 

BÌNH LUẬN

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

0 bình luận

Video Clip