Thứ hai, 18/12/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Nghị quyết

Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tháng 9 năm 2017 - trường ĐH Hạ Long

Ngày 8/9/2017, Ban chấp hành Đảng bộ đã họp tổng kết công tác tháng 8 và triển khai công tác tháng 9/2017. Đồng chí Trần Trung Vỹ đã chủ trì hội nghị. Sau đây là toàn văn nghị quyết.

BÌNH LUẬN

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

0 bình luận

Video Clip