Thứ năm, 23/11/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Tin tức - Thông báo

Phó Hiệu trưởng Bùi Văn Tân tiếp đoàn chuyên gia tư vấn quốc tế

Ngày 30/3/2011 tại phòng họp Hiệu bộ số 1, Phó Hiệu trưởng Bùi Văn Tân đã làm việc với đoàn Chuyên gia Tư vấn quốc tế thuộc Dự án Giáo dục đại học 2 (Bộ Giáo dục và Đào tạo) do giáo sư Martin Hayden dẫn đầu.

Ngày 30/3/2011 tại phòng họp Hiệu bộ số 1, Phó Hiệu trưởng Bùi Văn Tân đã làm việc với đoàn Chuyên gia Tư vấn quốc tế thuộc Dự án Giáo dục đại học 2 (Bộ Giáo dục và Đào tạo) do giáo sư Martin Hayden dẫn đầu.

Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai việc thực hiện chủ trương đổi mới quản lí giáo dục đại học, từng bước triẻn khai Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP về “Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2010 (HERA)”.

Tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng Bùi Văn Tân đã báo cáo với đoàn chuyên gia tư vấn quốc tế về lịch sử xây dựng trường, hiện trạng giáo dục (quy mô đào tạo, chương trình đào tạo, cơ chế quản lí...) và định hướng phát triển nhà trường. Hai bên đã trao đổi về những vấn đề cấp bách cần thay đổi trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam, về việc cải cách cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam những năm tới...

Thay mặt đoàn chuyên gia, giáo sự Martin Hayden đã bày tỏ sự biết ơn nhà trường đã cộng tác tích cực giúp cho đoàn hoàn thành tốt kế hoạch làm việc, đồng thời nhấn mạnh: Sẽ nghiên cứu kĩ những vấn đề mà nhà trường đặt ra để đề xuất các giải pháp phục vụ cho việc xây dựng các chính sách phát triển giáo dục.

Bài: Quang Hà

BÌNH LUẬN

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

0 bình luận

Video Clip