Thứ tư, 18/07/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~

Tuyển dụng

Quy định về hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển vào làm việc tại Trường Đại học Hạ Long gồm có:

1. Bản sao Giấy khai sinh; 
2. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (nếu chưa được tuyển vào biên chế Nhà nước thì viết đơn theo mẫu 1; Nếu đang là công chức, viên chức xin chuyển về trường ĐHHL thì viết đơn theo mẫu 2 - xem tệp đính kèm bên dưới); 

Riêng đối với ứng viên thuộc diện thu hút cần phải thêm Bản cam kết phục vụ lâu dài (ít nhất 6 năm liên tục).

3. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 
(nếu đang là công chức, viên chức xin chuyển về trường ĐHHL thì thay bằng Sơ yếu lí lịch công chức, viên chức - theo mẫu 2c của Bộ Nội vụ) 

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; 
Nếu văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và phải có xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Nếu dự tuyển vị trí giảng viên thì phải có bản sao "chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng"

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời gian không quá 6 tháng); 
6. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có); 
7. Hai ảnh chân dung cỡ 4x6; 
8. Nếu đang là công chức, viên chức xin chuyển về trường ĐHHL thì cần thêm: 

- Bản sao Quyết định tuyển dụng vào biên chế nhà nước và Quyết định hết tập sự; 
- Bản sao các quyết định lương, ngạch, chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm cán bộ... 
- Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có). 

9. Nếu thuộc diện xét tuyển đặc cách nhưng chưa là công chức, viên chức Nhà nước thì cần thêm: 
- Bản tự nhận xét, đánh giá của người dự tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); 

10. Nếu là người đã tham gia BHXH và đã có thời gian làm công việc phù hợp với vị trí việc làm ứng tuyển thì cần thêm: Bản sao sổ BHXH.
11. Nếu đang là viên chức hoặc lao động hợp đồng thì cần nộp thêm:

- Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc.

Ghi chú: Tất cả những giấy tờ ghi “bản sao” được hiểu là “bản sao có công chứng”.

BÌNH LUẬN

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

0 bình luận

Video Clip