Thứ ba, 20/02/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~ Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018   ~~~   

Tin tức thông báo

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học,Cao đẳng Sư phạm hệ Chính quy năm 2017

Trường Đại học Hạ Long thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học (ĐH), cao đẳng sư phạm (CĐSP) hệ chính quy năm 2017 như sau:

1. Xét tuyển thẳng

1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng

- Đối tượng tuyển thẳng vào ĐH, CĐSP được quy định tại các điểm c, đ, e, h, k khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017, cụ thể:

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh;

+ Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được xét tuyển thẳng vào các ngành tương ứng trình độ cao đẳng sư phạm (Sư phạm Âm nhạc hoặc Sư phạm Mỹ thuật);

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải;

+ Người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên; người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

- Ngoài quy định tại khoản 2 Điều 7, Trường xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp THPT chuyên của tỉnh Quảng Ninh vào các ngành cao đẳng sư phạm hệ chính quy phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: 3 năm học THPT chuyên đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức. 

1.2. Ngành xét tuyển thẳng

Loại giải

Trình độ

Tên ngành đào tạo

a. Đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán, Tin học; thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.

Đại học

Tất cả các ngành đào tạo phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

 

b1. Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Giải nhất, nhì, ba môn Tin học

Đại học

Khoa học máy tính

Giải nhất, nhì, ba môn Tiếng Anh

Đại học

Ngôn ngữ Anh

Giải nhất, nhì, ba môn Tiếng Trung Quốc

Đại học

Ngôn ngữ Trung Quốc

b2. Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Đại học

Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Hiệu trưởng xem xét xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

c. Thí sinh năng khiếu nghệ thuật

Đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc

CĐSP

Được xét tuyển thẳng vào  CĐSP hệ chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc hoặc Sư phạm Mỹ thuật.

d. Học sinh THPT chuyên của tỉnh Quảng Ninh

Có 3 năm học THPT chuyên đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức. 

CĐSP

Được xét tuyển thẳng vào các ngành CĐSP hệ chính quy phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải .

đ. Người có bằng trung cấp ngành sư phạm

Có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá và có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo.

CĐSP

Được xét tuyển thẳng vào cùng ngành sư phạm trình độ cao đẳng

 

 

 

1.3. Hồ sơ xét tuyển thẳng

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo Phụ lục 3 Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT) hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọ HSG quốc gia hoặc Giấy chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển thẳng khác.

- 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6

2. Ưu tiên xét tuyển

2.1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển (đối với thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐSP).

- Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định của Quy chế, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào học;

 - Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được ưu tiên xét tuyển vào ngành cao đẳng sư phạm. Thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính từ ngày xét tuyển vào trường.

2.2. Ngành ưu tiên xét tuyển

Loại giải

Trình độ

Tên ngành đào tạo

a. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG quốc gia các môn thi thuộc tổ hợp ĐKXT của thí sinh vào Trường Đại học Hạ Long và tốt nghiệp năm 2017.

Đại học

Tất cả các ngành đào tạo

(Thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo môn đoạt giải vào điểm xét tuyển)

b. Thí sinh tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; nội dung đề tài được Hội đồng tuyển sinh đánh giá là phù hợp với môn thuộc tổ hợp ĐKXT của thí sinh vào Trường Đại học Hạ Long và tốt nghiệp năm 2017.

Đại học

Tất cả các ngành đào tạo

(Thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo môn đoạt giải vào điểm xét tuyển)

c. Thí sinh năng khiếu nghệ thuật

Đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc về ca, múa, nhạc; đã tốt nghiệp trung học hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật

đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

CĐSP

Được ưu tiên xét tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc hoặc Sư phạm Mỹ thuật

Ghi chú: Mức điểm ưu tiên theo môn đoạt giải được quy định như sau (Nếu đạt nhiều giải cùng một môn/lĩnh vực thì chỉ được hưởng một tiêu chuẩn cộng điểm cao nhất)

+ Thí sinh đoạt giải nhất                            : cộng 4,0 điểm

+ Thí sinh đoạt giải nhì                     : cộng 3,0 điểm

+ Thí sinh đoạt giải ba                      : cộng 2,0 điểm

+ Thí sinh đoạt giải khuyến khích     : cộng 1,0 điểm

+ Thí sinh đoạt giải về lĩnh vực nghệ thuật: được miễn thi phần năng khiếu, điểm thi năng khiếu được tính là 9,0 điểm (thí sinh phải nộp hồ sơ xét tuyển riêng các môn văn hóa theo học bạ THPT).

2.3. Hồ sơ ưu tiên xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo Phụ lục 5 Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải năng khiếu nghệ thuật;

III. Thời gian nộp hồ sơ

- Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Hạ Long cho các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2017.

- Trường nhận hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển từ các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/6/2017.

- Trước 17h00’ ngày 15/7/2017, Trường tổ chức xét tuyển thẳng, cập nhật danh sách trúng tuyển vào CSDL trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trên website: http://daihochalong.edu.vn và gửi về sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh.

* Ghi chú:

- Trường xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2017 được áp dụng chung cho tất cả thí sinh bao gồm cả thí sinh đoạt giải từ những năm trước;

- Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Email: phongdaotao.dhhl@moet.edu.vn

- Điện thoại liên hệ: 0886.88.98.98

BÌNH LUẬN

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

0 bình luận

Video Clip