Thứ hai, 18/06/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~

Thông tin khoa học

Vấn đề tự học tiếng Anh của sinh viên trường đại học Hạ Long

1. Vai trò của việc tự học của sinh viên ở trường Đại học Hạ Long

Ở Việt Nam, đặc biệt là ở các trường Đại học và Cao đẳng vấn đề hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu là một vấn đề mang tính thời sự, là một trong những giải pháp về đổi mới phương pháp dạy học, được nhiều nhà giáo dục quan tâm trong định hướng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên muốn làm tốt việc này cần giúp sinh viên (SV) hiểu rõ vai trò của việc tự học quan trọng như thế nào? Tự học là một yêu cầu không thể thiếu đối với mỗi công dân nói chung, thế hệ trẻ, SV nói riêng. Tự học là một thuộc tính vốn có của con người, là con đường phát triển nội lực của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, động lực chính của quá trình giáo dục – đào tạo. Sinh thời, Hồ Chủ tịch đã từng nói: “Về cách học, phải lấy tự học làm cốt”. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác giáo dục – đào tạo, coi đó là điều kiện tiên quyết để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết Đại hội lần VIII của Đảng đã chỉ rõ: “Tập trung sức nâng cao chất lượng dạy và học, tạo ra năng lực tự học sáng tạo của mỗi học sinh”. Đại hội lần thứ IX của Đảng lại tiếp tục chỉ đạo ngành GD-ĐT: “Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh – sinh viên, đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề….”. Khi bàn về vấn đề tự học, giáo sư Tạ Quang Bửu cũng đã viết: “Tự học là khởi nguồn của phong cách tự đào tạo đồng thời là cái nôi nuôi dưỡng sự sáng tạo. Ai giỏi tự học ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, người đó sẽ tiến xa.”

Tự học đã trở thành vấn đề cấp thiết đối với giáo dục và đào tạo nước ta. Hoạt động tự học có ý nghĩa quyết định, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Đặc biệt đối với trường Đại học Hạ Long, một ngôi trường mới thành lập với sứ mệnh đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh Quảng Ninh – một tỉnh với đa dạng ngành nghề rất cần đội ngũ lao động giỏi chuyên môn, thạo kĩ năng - thì vấn đề tự học càng trở thành vấn đề được đặc biệt quan tâm, để đào tạo ra được những “sản phẩm” hoàn hảo, những con người sẽ làm chủ tương lai đất nước. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử ấy thì trong quá trình học tập, SV của trường cần phải có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, tự cập nhật tri thức, biết cách biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

2. Quan điểm về tự học của SV

Tự học là một vấn đề từ trước đến nay luôn được mọi người quan tâm. Có nhiều quan niệm về vấn đề này:

Tự học (self-learning) là quá trình nỗ lực chiếm lĩnh tri thức của bản thân người học bằng hành động của chính mình, hướng tới những mục đích nhất định. 

Theo Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn “tự học là tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp) và có cả cơ bắp cùng các phẩm chất của mình, cả động cơ tình cảm, nhân sinh quan, thế giới quan (như trung thực, khách quan, có chí tiến thủ, không ngại khó, ngại khổ, kiên trì nhẫn nại, lòng say mê khoa học, ý muốn thi đỗ, biết biến khó khăn thành thuận lợi….) để chiếm một lĩnh vực hiểu biết nào đó của nhân loại, biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình. Việc tự học sẽ được tiến hành khi người học có nhu cầu muốn hiểu biết một kiến thức nào đó và bằng nỗ lực của bản thân cố gắng chiếm lĩnh được kiến thức đó.

Giáo sư Vũ Văn Tảo nhận định: “Sự học dù dưới dạng nào, tại trường lớp hoặc ngoài trường lớp, có người thầy hướng dẫn hoặc không có thầy, có sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật, của công nghệ thông tin hoặc chưa, đều phải có sự tự học…. Học là một quá trình trong đó chủ thể tự biến đổi mình, tự làm phong phú mình bằng cách thu lượm và xử lý thông tin từ môi trường sống xung quanh mình”.

Nhà giáo dục John Lubbock nói: “Cái gì ta tự học được thì mới thực sự là của ta, hơn những gì người khác dạy cho ta”.

Ở các trường đại học, tự học là cần thiết và là cách học ở đại học. Đó là một hình thức tổ chức hoạt động nhận thức của cá nhân nhằm chiếm lĩnh hệ thống tri thức và kỹ năng do chính bản thân người học tiến hành. Khi SV tự mình huy động mọi phẩm chất, năng lực của bản thân để tiến hành các hoạt động tìm tòi, khám phá độc lập nhằm mục đích chiếm lĩnh tri thức là họ tiến hành hoạt động tự học.

3. Thực trạng vấn đề tự học tiếng Anh của sinh viên ở trường Đại học Hạ Long

Với việc xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hoạt động tự học (HĐTH) đặc biệt là bộ môn tiếng Anh của SV trong các trường Đại học - Cao đẳng, trường Đại học Hạ Long luôn chú trọng đến việc hình thành thói quen tự học cho SV. Giảng viên (GV) Khoa Ngoại ngữ luôn tổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng và rèn luyện hệ thống kỹ năng tự học ngoại ngữ cho SV giúp các em đạt được kết quả cao như:

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch tự học.

- Kỹ năng đọc sách, đọc tài liệu.

- Kỹ năng nghe giảng, ghi chép bài.

- Kỹ năng khái quát hóa, hệ thống hóa.

- Kỹ năng thực hành, luyện tập.

- Kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá hoạt động tự học.

Bên cạnh đó Ban giám hiệu nhà trường; lãnh đạo các Phòng ban, Khoa, Tổ bộ môn đã có vai trò rất to lớn trong việc tác động vào quy trình tự học của SV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo những nội dung cơ bản như:

- Xây dựng động cơ tự học cho SV.

- Quản lý kế hoạch tự học của SV.

- Quản lý nội dung, phương pháp tự học của SV.

- Quản lý các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tự học của SV.

- Kiểm tra đánh giá kết quả tự học của SV.

            4. Đề xuất một số công tác phục vụ việc tự học của SV trường Đại học Hạ Long

Công tác quản lý đào tạo trong trường Đại học đòi hỏi phải coi quản lý HĐTH của SV là một nội dung trọng tâm, được chỉ đạo theo hướng chất lượng, đại chúng, hiệu quả và thiết thực. Để công tác quản lý HĐTH được triển khai đồng bộ, thuận lợi nhà trường cần:

            - Thường xuyên quán triệt cho các GV về chủ trương đẩy mạnh HĐTH của SV; tạo điều kiện tối ưu cho các GV tham gia xây dựng các biện pháp quản lý đối với HĐTH của SV phù hợp với chức năng của mỗi bộ phận.

            - Nghiên cứu, cải tiến và ban hành quy chế quản lý HĐTH của SV nhằm phát huy tính tích cực của SV trong học tập.

            - Đưa thêm nội dung học tập đặc biệt những nội dung giới thiệu về con người và các danh lam thắng cảnh của Quảng Ninh.

- Khuyến khích SV sử dụng phòng Lab, tra cứu thông tin ở thư viện, hoặc qua mạng điện tử để có thể tìm các thông tin mở rộng bài học.

- Nghiên cứu cải tiến quy chế thi, kiểm tra theo hướng bồi dưỡng phương pháp tự học; mở rộng quyền hạn đánh giá của GV trong việc dùng điểm đánh giá quá trình tự học để thay thế hoặc cộng thêm vào điểm thi hết môn của SV.

            - GV được tạo điều kiện sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhằm đẩy mạnh HĐTH của SV.

- Nghiên cứu cải tiến quy trình thực hiện chương trình dạy học ở các môn học tiếng Anh; bố trí hợp lý quỹ thời gian dành cho HĐTH của SV nhằm xây dựng phong trào tự học mạnh mẽ và rộng khắp trong SV, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

5. Kết luận

Để sinh viên trường Đại học Hạ Long có thể tự học thì việc quản lý tự học được xem là một nội dung cơ bản của quản lý nhà trường. Quản lý hoạt động tự học là quản lý các hoạt động học tập tích cực của người học và các điều kiện đảm bảo cho ngườì học học tập tích cực, nhằm nâng cao hiệu quả học tập của người học và hiệu quả đào tạo của cơ sở giáo dục.

Quản lý HĐTH của SV trường Đại học Hạ Long cần tiếp tục tập trung vào các nội dung:

            - Quản lý việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học của SV.

            - Quản lý nội dung tự học của SV.

            - Quản lý việc bồi dưỡng phương pháp tự học cho SV.

            - Quản lý việc xây dựng các điều kiện phục vụ HĐTH của SV.

- Quản lý việc duy trì và đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá HĐTH của SV.

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 1. Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm về quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo TW, Hà Nội.
 2. Đảng Cộng Sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị BCHTƯ lần thứ hai, khóa VIII, Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội.
 3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (1998), Luật Giáo dục số 11/1998/ QH 10, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 4. Phạm Trung Thanh (1999), Phương pháp học tập nghiên cứu của sinh viên cao đẳng, đại học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
 5. Nguyễn Cảnh Toàn chủ biên, Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo (2004), Học và dạy cách học, Nxb ĐHSP Hà Nội.
 6.      Phạm Khắc Chương (1997), Ông tổ của nền sư phạm cận đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
 7.      Nguyễn Bá Học – Luận văn thạc sỹ - Các biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học Y tế Cộng đồng.
 8.      Đỗ Thị Lan Hương – Luận văn thạc sỹ - Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.
 9.     Đặng Bá Lãm (2005), Quản lý nhà nước về giáo dục lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia
 10. Hồ Chí Minh (1971), Bàn về giáo dục, Nxb Sự thật, Hà Nội.
 11. Hồ Chí Minh (1971), Vấn đề học tập, Nxb Sự thật, Hà Nội.

Vũ Thanh Hòa, Khoa Ngoại ngữ

BÌNH LUẬN

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

0 bình luận

Video Clip