Thứ tư, 18/07/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~

Chi tiết văn bản

Tên văn bản : Quyết định ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trường đại học Hạ Long.
Cơ quan ban hành : Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý khoa học
Ký hiệu : 639 /QĐ-ĐHHL
Ngày ban hành : 05/08/2015
Trích yếu :

Video Clip