Thứ hai, 18/12/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Chương trình - Kế hoạch đào tạo »

Đề án đào tạo tiếng Anh cho Hệ đại học trường ĐH Hạ Long

Đưa tiếng Anh trở thành môn học mũi nhọn trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Hạ Long, nhằm thực hiện mục tiêu: Sinh viên hệ đại học của Trường có năng lực tiếng Anh vượt ...

Thứ ba, 01/03/2016

Xem tiếp
Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh thông qua đào tạo tiếng Anh

Ngày 31/12, Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội thảo với tên gọi "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh thông qua việc đào tạo tiếng Anh tại Trường Đại học Hạ Long".

Thứ hai, 04/01/2016

Xem tiếp
Kế hoạch năm học 2015 - 2016

Kế hoạch năm học 2015 - 2016

Chủ nhật, 08/11/2015

Xem tiếp

Video Clip