Thứ năm, 23/11/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Đoàn thanh niên »

Giới thiệu

Sáng 30/11/2015, tại phòng họp số 3 trường Đại học Hạ Long đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Đoàn TNCS HCM t... Chi tiết ❱

Thủ tục biểu mẫu

Ngày 1/11, Đoàn trường Đại Học Hạ Long đã cử 80 đoàn viên tham dự chương trình Ngày hội Thanh niên 2015 tại Trường P... Chi tiết ❱

Video Clip