Thứ năm, 23/11/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Hội cựu chiến binh »

Giới thiệu

Hội Cựu chiến binh hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường và chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Thà... Chi tiết ❱

Cơ cấu tổ chức

Chức năng Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Cựu ch... Chi tiết ❱

Các hoạt động

Sáng ngày 6/4, Hội Cựu chiến binh trường Đại học Hạ Long long trọng tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) lần nhiệ... Chi tiết ❱

Văn bản - Biểu mẫu

Thực thi văn bản (04/01/2016)

Sau nhiều năm thành lập Hội đã tích cực tổ chức và động viên hội viên giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh th... Chi tiết ❱

Video Clip