Thứ hai, 24/07/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Từ ngày 11/7 đến 12/8 năm 2017, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường đại học Hạ Long sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020   ~~~   

Kết quả NCKH »

Về việc tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học năm học 2014 - 2015; Đăng kí nhiệm vụ khoa học năm học 2015 - 2016

Để phục vụ công tác thống kê, báo cáo và triển khai các nhiệm vụ khoa học của Trường Đại học Hạ Long đạt hiệu quả, đề nghị các đơn vị trực thuộc trường tổng hợp kết quả thực hiện n...

Thứ hai, 09/11/2015

Xem tiếp

Video Clip