Thứ hai, 24/07/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Từ ngày 11/7 đến 12/8 năm 2017, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường đại học Hạ Long sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020   ~~~   

Khoa Nghệ thuật »

Nghiên cứu khoa học

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND (ngày 7-12-2016) về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ... Chi tiết ❱

Video Clip