Thứ năm, 23/11/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Khoa Sư phạm mầm non »

Đào tạo

Ngày 10/1/2016, tại hội trường sân khấu cơ sở 2B, Khoa văn hóa tổ chức hội thi Rèn luyện Nghiệp vụ cấp khoa năm họ... Chi tiết ❱

Tài liệu - Giáo trình

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2015 khoa Sư phạm Giáo dục Mầm Non đã tổ chức Lễ tổng kết khóa đào tạo hệ cao đẳng sư phạm (... Chi tiết ❱

Video Clip