Thứ năm, 23/11/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Khoa Sư phạm trung học »

Đào tạo

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, khoa Sư phạm Trung học đã tổ chức thao giảng theo chuyên đề "Dạy học theo hướng phát triển... Chi tiết ❱

Nghiên cứu khoa học

Ngày 17/3/2016 các giảng viên khoa Sư phạm Trung học cùng với một số giáo viên trường Thực hành Sư phạm đã đến thăm v... Chi tiết ❱

Sinh viên

Chiều ngày 18/6, khoa Sư phạm Trung học đã tổ chức tổng kết khóa đào tạo hệ Cao đẳng 2012-2015. Chi tiết ❱

Tài liệu - Giáo trình

Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2015 bộ môn Sinh – KTNN đã tổ chức cho sinh viên báo cáo tiểu luận thay thế cho bài thi học... Chi tiết ❱

Video Clip