Thứ năm, 20/07/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Từ ngày 11/7 đến 12/8 năm 2017, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường đại học Hạ Long sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020   ~~~   

Khoa Thủy sản »

Giới thiệu

Khoa Thủy sản - trường Đại học Hạ Long với nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học công ... Chi tiết ❱

Video Clip