Thứ tư, 18/07/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~

Phòng Tổ chức - Cán bộ »

Đào tạo bồi dưỡng

Ngày 25/2/2016, trường Đại học Hạ Long tổ chức lớp " Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản" theo kế hoạch đào... Chi tiết ❱

Tuyển dụng

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-HĐKTSH ngày 03/10/2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc t... Chi tiết ❱

Thông báo

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạc... Chi tiết ❱

Trường đại học Hạ Long tổ chức lớp Bồi dưỡng tiếng anh năm 2016 cho cán bộ, giảng viên nhà trường.

Sáng ngày 31/7/2016, Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tiếng Anh năm 2016 cho cán bộ, giảng viên theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hằng năm của nhà ...

Thứ hai, 01/08/2016

Xem tiếp

Video Clip