Thứ năm, 26/04/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~ ~ Chào mừng Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh ~ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) ~ Nhiệt liệt chào mừng 132 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2018) ~ Hạ Long - Quảng Ninh, điểm đến an toàn, mến khách và thân thiện ~   ~~~   

Phòng Tổ chức - Cán bộ »

Đào tạo bồi dưỡng

Ngày 25/2/2016, trường Đại học Hạ Long tổ chức lớp " Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản" theo kế hoạch đào... Chi tiết ❱

Tuyển dụng

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-HĐKTSH ngày 03/10/2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc t... Chi tiết ❱

Trường đại học Hạ Long tổ chức lớp Bồi dưỡng tiếng anh năm 2016 cho cán bộ, giảng viên nhà trường.

Sáng ngày 31/7/2016, Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tiếng Anh năm 2016 cho cán bộ, giảng viên theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hằng năm của nhà ...

Thứ hai, 01/08/2016

Xem tiếp

Video Clip