Thứ năm, 23/11/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Trung tâm »

Trung tâm Thực hành nghệ thuật

Vào 9h tại Hội trường sân khấu cơ sở 2B, Trường Đại học Hạ Long đã diễn ra chương trình bế giảng các lớp năng khiếu h... Chi tiết ❱

Trường Thực hành sư phạm

Sáng 5/9, tại nhà Đa chức năng, trường Thực hành Sư phạm đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017. Chi tiết ❱

Video Clip