Thứ năm, 20/07/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Từ ngày 11/7 đến 12/8 năm 2017, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường đại học Hạ Long sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020   ~~~   

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên »

Tin tức

sáng ngày 4/7/2017 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hạ Long phối hợp với đối tác là Công ty Cổ phần đầu tư p... Chi tiết ❱

Video Clip