Chủ Nhật, 10/6/2018 | 20:46 GMT +7

Giới thiệu Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Khoa học Cơ bản là đơn vị chuyên môn trực thuộc trường Đại học Hạ Long; được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

I. Giới thiệu chung

 • Khoa Khoa học Cơ bản là đơn vị chuyên môn trực thuộc trường Đại học Hạ Long; được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.
 • Đơn vị chủ quản toàn diện và trực tiếp của khoa Khoa học Cơ bản là Trường Đại học Hạ Long.
 • Thông tin liên hệ
  • Tên tiếng Việt: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
  • Tên tiếng Anh: FACULTY OF FUNDAMENTAL SCIENCES
  • Địa chỉ: Tầng 6, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Hạ Long – Cơ sở 1 (Văn phòng đại diện: Tầng 5 cơ sở 2A)
  • Điện thoại:
  • Email: dhhl@moet.edu.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

 • Quản lý cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Tham gia xây dựng chương trình; kế hoạch đào tạo, NCKH của giảng viên, sinh viên.
 • Giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục đại cương và tham gia các hoạt động chuyên môn liên quan theo kế hoạch chung của trường Đại học Hạ Long.
 • Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa khoa, bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế vá đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 • Quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động và học sinh, sinh viên. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, lao động thuộc Khoa.
 • Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách.

Phối hợp với các phòng, khoa và các đơn vị thuộc trường xây dựng trường Đại học Hạ Long ngày càng lớn mạnh, gắn kết với cộng đồng xã hội, nhà tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín và vị trí của trường.