Thứ năm, 19/07/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~

Về chúng tôi

Giới thiệu chung

Tên trường:  

  Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

 Tiếng Anh: HALONG UNIVERSITY

Cơ quan chủ quản: 

  Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: 

  Cơ sở 1: số 258, Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Cơ sở 2: số 58, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:  

Fax:  

  0203.3850 304

 0203.385 2174

Email:  

 tonghop@daihochalong.edu.vn

Website:  

  http://daihochalong.edu.vn/

Sơ lược quá trình 

phát triển  

  Được thành lập theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng     Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Hạ Long trên cơ sở sáp nhập 2 trường         Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ        Long.

Sứ mạng  

  Trường Đại học Hạ Long đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực     trình độ cao về khoa học, công nghệ, kinh tế, giáo dục và xã hội nhân văn; là trung   tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế -       xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Tầm nhìn đến năm   2025  

  Ổn định mô hình đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực; là trung tâm nghiên cứu       khoa học, chuyển giao công nghệ năng động, có uy tín trong nước.