Thứ năm, 19/07/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~

VĂN BẢN »

Tên Văn Bản
Số Ký Hiệu
Từ Ngày (yyyy-mm-dd)
Đến Ngày (yyyy-mm-dd)
Trích Yếu
Lĩnh vực
1.
Quyết định về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích học tập đối với sinh viên học tại Trường Đại học Hạ Long
[913/2015/QĐ-UBND]
Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích học tập đối với sinh viên học tại Trường Đại học Hạ Long
Ngày Ban Hành : 07/04/2015
Ngày Có Hiệu Lực : 07/04/2015
Trạng Thái : Có hiệu lực
 Tải về
2.
Quyết định ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trường đại học Hạ Long.
[639 /QĐ-ĐHHL]
Ngày Ban Hành : 05/08/2015
Ngày Có Hiệu Lực : 05/08/2015
Trạng Thái : Có hiệu lực
 Tải về
3.
Quyết định về việc cho phép triển khai các nhiệm vụ khoa học năm học 2015 - 2016.
[677 / QĐ-ĐHHL]
Ngày Ban Hành : 05/08/2015
Ngày Có Hiệu Lực : 05/08/2015
Trạng Thái : Có hiệu lực
 Tải về
4.
Đề án đào tạo tiếng Anh cho Hệ đại học trường ĐH Hạ Long
[01]
Đưa tiếng Anh trở thành môn học mũi nhọn trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Hạ Long, nhằm thực hiện mục tiêu: Sinh viên hệ đại học của Trường có năng lực tiếng Anh vượt trội gắn với thương hiệu của Trường và lấy tiếng Anh làm lợi thế trong tuyển dụng, làm việc và học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.
Ngày Ban Hành : 05/08/2015
Ngày Có Hiệu Lực : 05/08/2015
Trạng Thái : Có hiệu lực
 Tải về
5.
Danh mục thôn đặc biệt khó khăn ở Quảng Ninh theo Quyết định 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006
[301/2006/QĐ-UBDT]
Căn cứ Nghị định 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc; - Căn cứ Văn bản số 1062/TTg-ĐP ngày 01/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành Tiêu chí, tổ chức xét duyệt và quyết định công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; - Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh và đề nghị của Hội đồng xét duyệt phân định vùng dân tộc thiểu và miền núi theo trình độ phát triển Trung ương;
Ngày Ban Hành : 05/08/2015
Ngày Có Hiệu Lực : 05/08/2015
Trạng Thái : Có hiệu lực
 Tải về
6.
Danh mục xã thuộc 3 khu vực ở Quảng Ninh theo Quyết định 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007
[05/2007/QĐ-UBDT]
Căn cứ Nghị định 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc; Căn cứ Văn bản số 1062/TTg-ĐP ngày 01/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành Tiêu chí, tổ chức xét duyệt và quyết định công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; Căn cứ Văn bản số 3888/VPCP-ĐP ngày 12/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh và đề nghị của Hội đồng xét duyệt Trung ương về phân định vùng dân tộc thiểu và miền núi theo trình độ phát triển;
Ngày Ban Hành : 05/08/2015
Ngày Có Hiệu Lực : 05/08/2015
Trạng Thái : Có hiệu lực
 Tải về
7.
Mẫu Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c của Trung ương Đảng)
[01]
Mẫu Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c/1998 của Trung ương Đảng)
Ngày Ban Hành : 05/08/2015
Ngày Có Hiệu Lực : 05/08/2015
Trạng Thái : Có hiệu lực
 Tải về
8.
Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng
[42/2007/QĐ-BGDĐT]
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,
Ngày Ban Hành : 13/08/2007
Ngày Có Hiệu Lực : 13/08/2007
Trạng Thái : Có hiệu lực
 Tải về
9.
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT (Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học).
[02/VBHN-BGDĐT]
Ngày 5/8/2015, Bộ GD&ĐT có văn bản số 02/VBHN-BGDĐT về việc hợp nhất hai thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học và thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày Ban Hành : 05/08/2015
Ngày Có Hiệu Lực : 05/08/2015
Trạng Thái : Có hiệu lực
 Tải về
10.
Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và Căn cứ theo một số Nghị định, Thông tư liên tịch có liên quan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.
Ngày Ban Hành : 05/08/2015
Ngày Có Hiệu Lực : 05/08/2015
Trạng Thái : Có hiệu lực
 Tải về

Video Clip